НОВАТА ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“ ОТ ЕСЕНТА В ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“

Със Заповед № РД 09-1948/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката към Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена нова професия „Приложен програмист”. Въвеждането на професията и осигуряването на качествено образование и обучение по нея в Read More …