В Професионална гимназия „Велизар Пеев” отвори врати единственият в областта клуб „Кариера”

Пилотен за София област, ученически клуб „Кариера” отвори врати в първия учебен ден за 2017 година в ПГ „Велизар Пеев“, но дейността му започна още в началото на  ноеври 2016г. Клубът е по Проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в Read More …