„Кандидатстудентска борса“

Всяка година сдружение „Кандидатстудентска борса“ организира изложение и срещи на висшите училища и кандидат-студентите в София и още 8 града в страната. Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя събитието и публикува графика на „Кандидатстудентската борса“ на интернет страницата си. Read More …

В Професионална гимназия „Велизар Пеев” отвори врати единственият в областта клуб „Кариера”

Пилотен за София област, ученически клуб „Кариера” отвори врати в първия учебен ден за 2017 година в ПГ „Велизар Пеев“, но дейността му започна още в началото на  ноеври 2016г. Клубът е по Проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в Read More …