НОВАТА ПРОФЕСИЯ „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“ ОТ ЕСЕНТА В ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“

Със Заповед № РД 09-1948/12.12.2016 г. на министъра на образованието и науката към Списъка на професиите за професионално образование и обучение беше добавена нова професия „Приложен програмист”.

Въвеждането на професията и осигуряването на качествено образование и обучение по нея в тясно сътрудничество между бизнеса и образователните институции е основен начин за преодоляване на дефицита на кадри в областта и за успешното развитие на софтуерната индустрия. Съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), НАПОО разработи Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията.

За повече информация: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2503

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *