В Професионална гимназия „Велизар Пеев” отвори врати единственият в областта клуб „Кариера”

Пилотен за София област, ученически клуб „Кариера” отвори врати в първия учебен ден за 2017 година в ПГ „Велизар Пеев“, но дейността му започна още в началото на  ноеври 2016г. Клубът е по Проект  BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма на МОН.

 

Идеята на клуб „Кариера” е да се повиши информираността на учениците за потребностите от работна сила, възможностите за трудова и професионална реализация и да подпомогне учащите в избора на учебно заведение. В клубът ще се работи с всички ученици, включително и с тези, които са застрашени от отпадане от системата на образованието. Освен на учениците в клуба, консултации ще се дават и на техните родители.

Клуб „Кариера” се намира в специално обзаведената стая на първия етаж на училището, където ученици и родители ще получават пълна информация за кариерно ориентиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *