От РУО

РЪКОВОДИТЕЛИ И КООРДИНАТОРИ НА 
МЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТА

МЕСПП-  ОБЛАСТ Име, презиме, фамилия Длъжност
1. Благоевград Ивайло Александров Златанов Ръководител на МЕСПП
Красимира Христова Тодорова Координатор в МЕСПП
2. Бургас Виолета Маркова Илиева Ръководител на МЕСПП
Гюлшен Мустафа Еминова Координатор в МЕСПП
3. Варна Венцеслава Любомирова Генова Ръководител на МЕСПП
Диана Калчева Христова Координатор в МЕСПП
4. Велико Търново инж. Розалия Михайлова Личева Ръководител на МЕСПП
Красимира Христова Петкова Координатор в МЕСПП
5. Видин Марийка Борисова Василева Ръководител на МЕСПП
Калин Васков Нинов Координатор в МЕСПП
6. Враца Галина Евденова Гоцова Ръководител на МЕСПП
Митонка Георгиева Червеняшка Координатор в МЕСПП
7. Габрово Георги Александров Маринов Ръководител на МЕСПП
Емилия Дянкова Ангелова Координатор в МЕСПП
8. Добрич Любомир Тодоров Господинов Ръководител на МЕСПП
Жоро Йорданов Тошков Координатор в МЕСПП
9. Кърджали Гроздан Делчев Колев Ръководител на МЕСПП
Снежа Иванова Калитвенцова Координатор в МЕСПП
10. Кюстендил Радостина Димитрова Новакова Ръководител на МЕСПП
Теодора Олег Джорданска-Йорданова Координатор в МЕСПП
11. Ловеч Еленко Стоянов Начев Ръководител на МЕСПП
Розка Петкова Петкова Координатор в МЕСПП
12. Монтана Трайка Тодорова Трайкова Ръководител на МЕСПП
Биляна Иванова Харалампиева Координатор в МЕСПП
13. Пазарджик Валентина Асенова Кайтазова Ръководител на МЕСПП
Пенка Георгиева Нанева Координатор в МЕСПП
14. Перник Ваня Ангелова Коконова Ръководител на МЕСПП
Даниела Павлова Божичкова Координатор в МЕСПП
15. Плевен Албена Георгиева Тотева Ръководител на МЕСПП
Цветанка Тончева Тончева Координатор в МЕСПП
16. Пловдив Иванка Димитрова Киркова Ръководител на МЕСПП
Ирена Младенова Душкова Координатор в МЕСПП
17. Разград Атанас Недялков Дончев  Ръководител на МЕСПП
Светослав Атанасов Добрев Координатор в МЕСПП
18. Русе Димитър Божидаров Райнов Ръководител на МЕСПП
Цветослав Пенков Димитров Координатор в МЕСПП
19. Силистра Габриела Миткова Николова Ръководител на МЕСПП
Марин Богданов Ботев Координатор в МЕСПП
20. Сливен Бисерка Василева Михалева Ръководител
Весела Георгиева Паскалева Координатор в МЕСПП
21. Смолян Иван Ангелов Муцевски Ръководител на МЕСПП
Малинка Минчева Кордова Координатор в МЕСПП
22. София град Ваня Фердинандова Кастрева-Монова Ръководител на МЕСПП
Златка Димитрова Иванова Координатор в МЕСПП
23. София област Христо Цветанов Андреев Ръководител на МЕСПП
Люба Димитрова Павлова Координатор в МЕСПП
24. Ст. Загора Татяна Койчева Димитрова Ръководител на МЕСПП
Милена Златева Йолдова-Стоянова Координатор в МЕСПП
25. Търговище Кремелита Геортиела Бонева Ръководител на МЕСПП
Стефан Иванов Станчев Координатор в МЕСПП
26. Хасково Румяна Иванова Делчева Ръководител на МЕСПП
Дарина Милкова Станчева Координатор в МЕСПП
27. Шумен Светлана Стевчева Милева Ръководител на МЕСПП
Машка Вълчкова Шумова Координатор в МЕСПП
28. Ямбол Красимир Стоянов Стоилков Ръководител на МЕСПП
Роса Христова Георгиева Координатор в МЕСПП